Inleiding

Het "Clinical Skills and Simulation Center" wordt gecoŲrdineerd en gestuurd vanuit de vakgroep Kritische Zorgen, meer bepaald door de titularissen en de lesgevers van de opleidingsonderdelen Medische Vaaridgheden. Verschillende lesgevers van andere disciplines zijn eveneens betrokken in het kader van hun "deskundigheid".

Het "Clinical Skills and Simulation Center" richt zich tot de opleiding basisarts, tot voortgezette opleidingen (ManaMa) en tot levenslang leren (herhalen, aanbrengen nieuwe richtlijnen naar zorgverleners en industrie).

Voor wat de artsopleiding betreft worden de studenten tijdens het derde bachelor arts in de medische vaardigheidslaboratoria in kleine groepen verdeeld over een aantal werkstations, waaronder:

 • hygiŽne;
 • maagsondeplaatsing;
 • enema en neusbloeding;
 • puncties bij kinderen;
 • puncties bij volwassenen;
 • blaascatheterisatie bij de man en de vrouw;
 • basic life support en verstikking bij kinderen;
 • luchtwegmanagement bij volwassenen en kinderen;
 • basic life support en verstikking bij volwassenen;
 • voelen en beoordelen van de polsslag, meten van de bloeddruk, afnemen van het electrocardiogram;
 • communicatievaardigheden en consultatievoering bestaande uit een interview en afnemen van de ziektegeschiedenis bij simulatiepatiŽnten - rollenspel en video/DVD-opname.

Hierbij wordt steeds de nadruk gelegd op het door de student zelf uitvoeren en herhalen van de te verwerven vaardigheden.

De werkwijze is als volgt :

 • de studenten worden onderverdeeld in kleine groepen (4 tot 7 per werkstation)
 • binnen elk werkstation is er een trapsgewijze benadering van de te verwerven competentie of vaardigheid. Deze omvat 4 fasen: de voorbereidende fase met kennisverwerving via syllabus en multi-media; de trainingsfase met weten waarom en hoe; de oefenfase met tonen hoe onder supervisie; de evaluatiefase met het alleen doen en herhalen tot voldoende beheersing van de vaardigheid;
 • de beoordeling is "positief geÔnspireerd": "wat werd goed gedaan?", "wat kan verbeterd worden?"
 • de scenario's en leerdoelen per werkstation zijn uitgeschreven in een syllabus en ook beschikbaar in video/DVD thv het skillslab.

Nu reeds wordt gewerkt aan de uitbouw van werkstations reanimatie en eerste hulp bij ongevallen voor eerste en tweede bachelor arts, werkstations lichamelijk onderzoek voor 3de Ba evenals meerdere werkstations gericht tot de masterjaren arts.

VUB Skillslab • ©2013 • skillslab.vub.ac.be
Faculteit Geneeskunde & farmacie • Dienst Geïntegreerd Begeleidingslandschap Jette
Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel, BEL • Tel: +32 (2) 477 42 04 • Fax: +32 (2) 477 42 17
Pagina gegenereerd in 0.0336 seconden.