Historiek

Traditioneel wordt in de artsenopleiding aan de Vrije Universiteit Brussel veel aandacht besteed aan de bedside opleiding en de klinische stages. Vele jaren gebeurde de preklinische voorbereiding hierop door klinieken met patiŽntencontacten en door klinisch gerichte zomerseminaries voor studenten geslaagd in het eerste jaar arts.

In 1993 werden de medische vaardigheden als opleidingsonderdeel geÔntroduceerd in het eerste jaar kandidaat arts (toen nog op de campus Etterbeek) als een cursus verpleegkunde (prof. dr. L. Corne) en bijhorende practica, aangevuld met een verpleeg- en observatiestage op diverse verpleegeenheden van het UZ Brussel.

In 1996, met de verhuis van het eerste jaar kandidaat arts naar de campus Jette, gebeurde verdere uitbouw van het opleidingsonderdeel medische vaardigheden. Vanaf dan wordt de student geconfronteerd met een waaier van multidisciplinaire problemen en dienen verschillende elementen van de kennis geÔntegreerd te worden om antwoorden te vinden op de gestelde problemen. Het onderwijs in de medische vaardigheden is deels ďprobleemgebaseerd lerenĒ. Naast het opdoen van afzonderlijke theoretische en feitelijke (praktische, klinische) kennis, krijgt de student de gelegenheid vroegtijdig in contact te komen met patiŽntenproblemen.

Het leerproces wordt dus geÔnitieerd en gestimuleerd door blootstelling aan problemen eigen aan de beoefening der geneeskunde.

Deze benadering leidt tot de ontwikkeling van een adequate attitude, de ontwikkeling van sociale en communicatieve vaardigheden teneinde de interactie tussen zorgverleners en patiŽnten en tussen zorgverleners onderling te bevorderen, de ontwikkelingen van vaardigheden tot professionele hulpverlening door middel van gesprekstechnieken, de ontwikkeling van preklinische cognitieve en motorische vaardigheden in verband met het verrichten van het lichamelijk onderzoek en van procedures.

De student krijgt dus de mogelijkheid om vroegtijdig in het curriculum in contact te komen met de realiteit van de gezondheidszorg en theoretische inzichten vroegtijdig in de praktijk om te zetten. Waarneming van de wijze waarop de professionele zorgverlener werkt, kan de student immers een goed inzicht geven in diens werk. Daarbij komt nog dat de student vroegtijdig in de artsenopleiding ontdekt al dan niet te beschikken over de verlangde persoonlijke capaciteiten en karakteristieken voor het toekomstig beroep.

VUB Skillslab • ©2013 • skillslab.vub.ac.be
Faculteit Geneeskunde & farmacie • Dienst Geïntegreerd Begeleidingslandschap Jette
Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel, BEL • Tel: +32 (2) 477 42 04 • Fax: +32 (2) 477 42 17
Pagina gegenereerd in 0.0332 seconden.